เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ.อาร์.เอส.ฟู้ดส์ จํากัด จัดตั้งในปีพ.ศ.2545 โดยบริษัทดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจําหน่าย และแปรรูปพืชผลทางการเกษตร เช่น พริกไทย งาขาว และอื่นๆอีกมากมาย เพื่อส่งไปยังบริษัทอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ทั่วประเทศ

สินค้า

สินค้าหมดแล้ว

มาตรฐานการรับรองคุณภาพสินค้า

บริษัท เอ.อาร์.เอส.ฟู้ดส์ จํากัด ได้พัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทําให้ทางบริษัทได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP HALAL ใบอนุญาตผลิตอาหาร